นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์เกี่ยวกับเครดิตฟรีของเรา ดังนั้นเพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้คุณมีความมั่นใจในการใช้บริการของเรา ทางเราได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีรายละเอียดดังนี้

  1. ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเมื่อคุณให้ความยินยอม และเราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้งานและให้บริการที่ดีที่สุดในการเล่นเกมเครดิตฟรี
  2. ข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราอาจใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น คุกกี้ (cookies) เพื่อเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้งานและให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของคุณ
  3. การเปิดเผยข้อมูล เราไม่มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณต่อบุคคลภายนอก และเรายึดถือมาตรการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด
  4. การอัปเดตนโยบาย เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวเพื่อสอดคล้องกับเทคโนโลยีและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเป็นประจำเพื่อทราบข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
  5. ความปลอดภัย เราให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณให้เป็นอย่างยิ่ง แต่เนื่องจากการส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยที่เต็มที่ ทางเราจึงไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณส่งมาหากไม่มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสมโดยบุคคลภายนอก
  6. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะไม่ส่งความควบคุมหรือความรับผิดชอบใดๆ ในเรื่องของเว็บไซต์อื่น ควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณเยี่ยมชมด้วย

เมื่อคุณเข้าใช้บริการของเรา ถือว่าคุณได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อเรา